V P15 se cítím bezpečně.

V P15 je dost zeleně.

Chci mít na P15 místo pro setkávání.

Jsem spokojen(a) s odpadovým hospodářstvím (kontejnery, bioodpad).

Považuji možnost kulturního vyžití v okolí svého bydliště za dostatečnou.

Je třeba zlepšit podmínky pro žáky a učitele v základních školách.

Je dostatek míst v domovech pro seniory.

Chci zlepšit systém parkování.

Dostavba Pražského okruhu a navazující dopravní komunikace je potřebná.

Chci metro do Hostivaře a Horních Měcholup.

4 + 11 =