Děkujeme za Vaše hlasy!

Text koaliční smlouvy je ke stažení ZDE.

Dobrý den,

ještě jednou bych chtěl poděkovat všem našim voličům, příznivcům a podporovatelům za hlasy a pomoc v kampani. Dostali jsme díky tomu skoro 12 % hlasů a 4 mandáty v novém zastupitelstvu. To nám umožnilo začít vyjednávat o budoucí koalici. Minulé 2 volební období  jsme byli „konstruktivní“ opoziční  zastupitelé a nyní, po 8-mi letech, se nám otevřela možnost do koalice vstoupit. Voliči zvolili do zastupitelstva pouze 4 subjekty. Patnácku náš domov s 12 ti mandáty, ANO s 8 mi mandáty, ODS se 7 mi a  TOP09 se 4 mi mandáty.  Matematicky pro nás, abychom se dostali do koalice, připadaly v úvahu pouze 2 varianty. První TOP09+ ANO+ODS s 19 ti mandáty, tedy poměrně silným zastoupením nebo druhá TOP09 + Patnácka náš domov se 16 ti mandáty z celkových 31, tedy úplné minimum, které by umožnilo vládnout. Ostatní varianty by znamenaly opět opozici a nemožnost se zapojit aktivně do chodu Radnice v P15.

První varianta představuje „velkou“ koalici a jistotu demokratických přístupů a určitý profesionální přístup se znalostí problematiky, jak věcné, tak i procesní. Rada by byla 7 mi členná, kde ANO a ODS by měla 3 zástupce a TOP09 by měla 1 místostarostu. Při rozložení sil v Radě 3+3+1 budeme mít i vlastně rozhodující hlas. Dle dohody by však do Rady měly přicházet materiály připravené takovým způsobem, aby k hlasování 4 proti 3 nemělo docházet.

Druhá varianta, ač se zdá na první pohled možná, tak vlastně ani moc nepřichází v úvahu. Spojení se se subjektem, kde oni budou mít 12 hlasů a my jen 4, by znamenalo, že bychom se vlastně stali rukojmím v rukách zelených, neboť zelení obsadili přední příčky kandidátky Patnácka náš domov a mystifikovali voliče, že jsou s Piráty (ale žádného Piráta mezi sebou nemají) a získali tím cca 20 % hlasů voličů. S procesními úkony jsou též na štíru, za poslední 4 roky, kdy byli u moci, tak většina materiálů, předkládaných do Zastupitelstva, byla zmatečná a musela se z projednávání stahovat nebo přímo na zastupitelstvu opravovat. Byl zneužit Hlasatel, kdy ve středu před volbami vyšel hanlivý a lživý článek, který nás a ostatní kolegy pomluvil a myslím, že značným způsobem ovlivnil nadcházející volby. Tento článek napsal pan Pencák, který jako místostarosta šéfuje vydávání Hlasatele. Agendu 21, kterou vede pan Ducko, zneužili též k předvolebnímu boji a očerňování ostatních. Též volební program „Umravníme developery„  je k zamyšlení a matení voličů. Dne 23. 7. 2018 bylo svoláno Zastupitelstvo, které projednalo Připomínky Městské části Praha 15 k návrhu Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu) v rámci společného jednání, které předkládal sám PhDr. Pencák . Tyto připomínky byly schváleny napříč celým Zastupitelstvem a vznikl tím podklad pro územní rozvoj Naší Prahy. Nikde o umravňování developerů zde nepadlo ani slovo a určilo se tím území, které je možné zastavět a jakým způsobem je možné stavět, včetně výškových limitů staveb.

Podvod na voliče nespáchali poprvé. Již před 4 mi lety, těsně před volbami, přihlásil čistě účelově pan Pencák pana Braunera k sobě do bytu, aby mohl být v Praze 15 volen. To se jim povedlo. Pan Brauner byl zvolen a stal se místostarostou. Poté se pan Brauner přihlásil přímo na Městský úřad, kde i vlastně bydlel jako bezdomovec. Načež se ukázalo, že je na něho vedeno asi 5 exekucí. Svého koryta se však držel zuby nehty, nechtěl se vzdát mandátu a hrozilo, že Praha 15 bude všem jenom pro smích. Proto jsme iniciovali mimořádné Zastupitelstvo, kde se mělo vše řešit. Teprve poté se vzdal svého mandátu, a tak se nám podařilo zabránit špatnému jménu Naší Prahy 15.

Toto vše a další věci jsme vzali do úvahy při našem rozhodování. Ve zmiňované druhé variantě by stačilo, aby byl jeden ze zastupitelů nepřítomen a Zastupitelstvo by nebylo schopno přijmout žádná usnesení. Tím bychom jen vytvořili zmatek a chaos v Naší Praze 15 a to jsme si nechtěli vzít na triko. Nejde nám o teplé posty, které nám nabízejí (nejsme jako oni). Jde nám o to, aby se Naše Praha 15, mohla dále rozvíjet. Smysluplně rozvíjet. Abychom se nemuseli stydět před občany ani svými dětmi. Aby se dalo říci, tady se nám krásně žije J

Předseda klubu zastupitelů TOP09 Prahy 15

Ing. Petr Neumann

Zatímco kolega zastupitel Petr Neumann formuloval svůj pohled na nově ustavenou koalici v Praze 15, měl jsem shodou náhod ve stejnou chvíli stejný nápad. Pokusil jsem se za sebe shrnout postup našeho kolektivu zastupitelů a vysvětlit, co nás vedlo k řešení, které někomu může připadat překvapivé nebo nesprávné.

Jako zastupitelé koalice TOP 09 a Naše 15 s podporou STAN jsme se na základě výsledků komunálních voleb konaných počátkem října 2018 po důkladném zvažování rozhodli pro uzavření koalice s ANO a ODS. Je třeba zdůraznit, že taková rozhodnutí jsou vždy kompromisem a často také volbou mezi dvěma složitými řešeními, z nichž se vybírá to méně špatné a méně složité. To platí i o rozhodnutí uzavřít tuto koalici, při němž každý ze zastupitelů zvolených za TOP 09 a Naši 15 s podporou STAN velmi pečlivě zvažoval jednotlivé možné varianty a musel si sám v sobě provést určitý ústupek a kompromis. Dovolte mi seznámit vás s argumenty, které mě i mé kolegy přesvědčily o tom, že sestavení výše zmíněné koalice je za daných podmínek tím nejlepším pro MČ Praha 15.

Rozhodujícím argumentem je pro mě programová shoda. Tu jsme s kolegy z ODS i ANO nalezli velmi snadno a bez výraznějších problémů a ústupků se nám podařilo do koaliční smlouvy prosadit celý náš volební program. Naopak vůči subjektu Patnáctka náš domov jsme obtížně nalézali shodu například v oblasti územního rozvoje a přístupu k rozvojovým projektům bydlení a služeb. Patnáctka náš domov vyznává apriorní odmítání většiny záměrů, zatímco my se domníváme, že umírněná výstavba je pro Prahu prospěšná a je třeba s developery jednat o tom, aby přinášela užitek nejen jim, ale zejména občanům žijícím v daných lokalitách.
Vedle programových rozdílů je dalším argumentem pro naše rozhodnutí také zkušenost s dosavadním jednáním klíčových zástupců jednotlivých uskupení. Spolehlivost, serióznost a dodržování nepsaných dohod je na základě zkušenosti z předchozího období 2014-18 jednoznačně na straně kolegů z ODS a ANO. Dohodnutá koalice je dle mého přesvědčení koalicí konstruktivního řešení, férové komunikace, schopnosti nalézat konsensy a kompromisy a ty pak dodržovat. Záleží na kolezích z ODS a ANO i na nás, zastupitelích za Naši 15, TOP 09 a STAN, zda se podaří vzájemnou důvěru naplnit.

Třetím, relativně méně závažným a spíše podpůrným důvodem našeho rozhodnutí je chování jednotlivých uskupení během kampaně před posledními komunálními volbami. V rámci kampaně jsme byli ze strany uskupení Patnáctka náš domov kritizováni za spojení Naše 15 v názvu naší kandidátky. Občanské sdružení (nyní spolek) Naše 15, které spolu s TOP 09 a STAN kandidátku sestavovalo, přitom bylo založeno již v roce 2013, tedy před vznikem uskupení Patnáctka náš domov, a těžko tedy můžeme tento spolek nařknout z účelového jednání. Je celkově pochybné činit si nárok na výhradní užití číslovky 15 v případě voleb do zastupitelstva MČ Praha 15. Mimoto se kandidátka Patnáctka náš domov sice formálně tváří jako sdružení Zelených, Pirátů, KDU-ČSL a nezávislých, reálně v ní však výrazně dominují Zelení a zejména spojení s Piráty je naprosto formální, účelové a zavádějící.
Proti těmto argumentům stály v našich úvahách hlavně vnější okolnosti, tedy osoba předsedy hnutí ANO, jeho střet zájmů, působení zástupců hnutí ANO na celostátní úrovni, v některých krajích, velkých městech atd. Tedy záležitosti, které většině voličů TOP 09 či STAN není třeba zdůrazňovat. Jsme však naprosto přesvědčeni, že dohodnuté řešení je v podmínkách naší městské části nejlepším možným a že je především ku prospěchu budoucího rozvoje MČ Praha 15. Věříme, že toto naše přesvědčení sdílíte. Pokud bude mít kdokoli zájem toto téma podrobněji diskutovat na Facebooku nebo i osobně, určitě se této diskuse rád zúčastním.

Josef Miškovský
zastupitel MČ Praha 15
TOP 09 a Naše 15 s podporou STAN

Anketa CO BYSTE SI PŘÁLI, ABY SE V PRAZE 15 ZLEPŠILO pokračuje stále dál. Na našich  webových stránkách i na FB budeme stále poptávat vaše názory, co by se dalo zlepšit, co vás trápí, či co se vám líbí. Tuto anketu jsme nyní rozšířili i o foto anketu Co se mi v P15 LÍBÍ či NELÍBÍ. Průběžné výsledky naší první ankety jsou zde:

%

Dostavba Pražského okruhu a navazující dopravní komunikace je potřebná

%

Chci metro do Hostivaře a Horních Měcholup

%

V Praze 15 se cítím bezpečně

%

V Praze 15 je dost zeleně

%

Chci mít v Praze 15 místo pro setkávání

%

Jsem spokojen(a) s odpadovým hospodářstvím

%

Považuji možnost kulturního vyžití v okolí svého bydliště za dostatečnou

%

Je třeba zlepšit podmínky pro žáky a učitele v základních školách

%

Je dostatek míst v domovech pro senioryJe dostatek míst v domovech pro seniory

%

Chci zlepšit systém parkování

Vážení spoluobčané, sousedé, známí, milí přátelé,

potkáváme se náhodně v naší městské části, v domech, ve kterých bydlíme, na ulicích, v obchodech nebo jiných zařízeních, trávíme společně chvíle při různých společenských, kulturních nebo sportovních akcích. Při těchto příležitostech mezi sebou v každodenním shonu často prohodíme pouze několik slov a jenom výjimečně si popovídáme o věcech, které nás buď těší, nebo trápí. Každý z nás je určitým způsobem uzavřenou jednotkou, která se zabývá zejména tím, co je nejdůležitější z osobního nebo rodinného hlediska. To je přirozeně rozhodující a naprosto v pořádku.

Je tady ale i širší okolí – prostředí naší městské části, které nám také vymezuje určité podmínky pro náš život, práci i volný čas. A právě toto naše společné prostředí je důvodem, pro který se na Vás tímto způsobem obracíme.

Blíží se volby a ti z nás, kterým nejsou lhostejné poměry v našem městě a jeho městské části, půjdou zvolit své zastupitele, kterým důvěřují. Rádi bychom byli jedněmi z těch, kteří tuto důvěru od Vás dostanou. Nabízíme Vám možnost být Vašim hlasem při řešení společných problémů – být

Vašimi lidmi na radnici Prahy 15

Samosprávná zastupitelská demokracie – to pro nás nejsou jenom prázdná slova. Chtěli bychom Vám být nápomocni, kdykoliv to budete považovat za potřebné. V končícím volebním období se některým z nás, působícím v Zastupitelstvu Prahy 15, přímá setkání s občany nesmírně osvědčila. Byla nám inspirací i poučením a v případě úspěšného řešení i oboustranným zadostiučiněním.

Základní zásady, které bychom chtěli spolu s dalšími občany uplatňovat při proměně naší městské části v příjemný domov nás všech, jsou tyto:

  • Řešit věci veřejné v zájmu a ku prospěchu občanů
  • Zlepšovat naše podmínky bydlení a spolužití
  • Zpříjemnit životní prostředí v jakém žijeme
  • Prosazovat zkvalitnění a zrychlení veřejné dopravy do centra
  • Podporovat drobné podnikání, vzdělávání a jiné prospěšné aktivity

Nepochybujeme o tom, že Vás napadá řada dalších věcí, které považujete za důležité, i řada cest, jak k jejich řešení dospět. Proto Vás tímto chceme požádat nejen o podporu, ale také o nápady a podněty. Pokud přijmete tuto naši nabídku a rozhodnete se dát nám svůj hlas, vyjádřete, prosím, tuto svoji volbu označením a odevzdáním volebního lístku s názvem

TOP 09 a Naše 15 s podporou STAN

Naším upřímným přáním i závazkem vůči Vám je, aby bylo brzo znát, že se nám realizace uvedených zásad daří, a že námi dané slovo není jenom planý předvolební slib.

Kandidáti do Zastupitelstva Prahy 15 za TOP 09 a občanské sdružení Naše 15 podporováni hnutím Starostové a Nezávislí